Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Koolieelse lasteasutuse seadus.

Riigikogu seadus

EESTI VABARIIGI LASTEKAITSE SEADUS.

Riigikogu seadus

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded.

Sotsiaalminister määrus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis.

Sotsiaalminister määrus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. 

Vabariigi Valitsuse määrus

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond.

Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Määrus  Vastu võetud 20.03.2018 nr 8

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

Määrus  Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

 

Kohtla-Järve Lasteaeda Punamütsike vastuvõtu avalduse vorm   AVALDUS PM vastuvotu avalduse vorm doc 

Avaldus lasteaiast lahkumiseks   AVALDUS PM avaldus valja doc 

Avaldus - laste suvepuhkus         AVALDUS PM puhkus doc

 

 
19.02.2020 11:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk