Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

LAK-õppe kuu, aprill 2022

Изучение эстонского языка является естественной частью изучения самого предмета

Начиная с 2010 года апрель — месяц, когда проходит обмен опытом между учителями и учебными заведениями, способам и методам интегрированного изучения предмета и языка (LAK-õppe kuu). Второй год, в связи с ограничениями (профилактика распространения Covid-19), обмен опытом с коллегами из других детских садов проходит через Интернет.

Наш детский сад ежегодно принимает участие в этом мероприятии. В четверг, 21 апреля эстоноязычный учитель õpetaja Tatjana Sajetgarajeva провела учебно-игровую деятельность детьми в своей группе и виртуально поделилась опытом свой работы. На занятии в группе присутствовали учителя эстонского языка нашего детского сада.

Eestikeelne õpetaja Tatjana Sajetgarajeva

Õppetegevus

Teema: Transport

Sündmuse sihtrühm (lapsed, lapsevanemad, õpetajad), laste vanus: 6-7 aastased lapsed, rühm Siilike

Eesmärgid: Laps soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega; täiendab sõnavara mängu kaudu, täidab korraldusi eesti keeles; tunneb pildilt ära erinevaid transpordivahendeid; saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires; rühmitab esemeid erinevate tunnuste alusel; teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule.

Valdkonnad: eesti keel kui teine keel, matemaatika, mina ja keskkond, muusika.

Sündmuse lühikirjeldus, lõimitud tegevus:

1. Sissejuhatus – tegevuse alustamine tavapärase luuletusega. Geomeetriliste kujundite kordamine. Tähtedest sõna (teema - transport) moodustamine.

2. Põhiosa - transporti nimetuste kinnistamine. Mäng „Otsi üles (pildile sobiv sõnasilt)“. Ülesanne „Pane pilt kokku“. Laul „Sõidukid“. Transporti rühmitamine (maapealne transport - sõidab, õhutransport - lendab jne). Blue-Bot roboti kasutamine teema kinnistamiseks.

3. Lõpetamine – tagasiside andmine, luuletus „Mina olen...“.


Õppetegevuse materjalid ja tegevuste fotod lastega avaldatakse vanematele ELIISis päevakirjelduse rühmapäevikus

https://drive.google.com/file/d/1hIQdLBL4wC62D8j7F0UYs2ozEp5O_GsN/view?usp=sharing

Kuupäev: 21.04.2022

 
Дата публикации: 27.04.2022 20:51

 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk