Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

LAK-õppe kuu, aprill 2021

Изучение эстонского языка является естественной частью изучения самого предмета

Начиная с 2010 года апрель — месяц, когда проходит обмен опытом между учителями и учебными заведениями, способам и методам интегрированного изучения предмета и языка (LAK-õppe kuu). В этом году, в связи с введенными ограничениями, обмен опытом проходит через Интернет.

Наш детский сад ежегодно принимает участие в этом мероприятии и в течение апреля месяца учителя эстонского языка проведут учебную деятельность с детьми в своей группе и виртуально поделятся опытом свой работы.

Eestikeelne õpetaja  Pärle Põltsam.

Integreeritud õppetegevus. Teema: Mis kell on?

Sündmuse sihtrühm (lapsed, lapsevanemad, õpetajad), laste vanus: lapsed 4-7aastat

Eesmärk: Tunnevad huvi eesti keele vastu; Lapsed kinnistavad õpitud sõnavara ja kasutavad uut - oskavad kirjeldada erinevaid päeva jooksul tehtavaid tegevusi, teavad kellaga seonduvaid mõisteid - kell, minut, sekund, tund, pikk seier, lühike seier, veerand, pool, kolmeerand ; lapsed tunnevad numbreid 1-12 ja oskavad neid eesti keeles nimetada; oskavad küsida üksteiselt, mis kell on ja vastata.

Valdkonnad: eesti keel kui teine keel, muusika, mina ja keskkond, matemaatika.

Sündmuse lühikirjeldus, lõimitud tegevus

Laulame liigutustega laulu „Kella laul”.

Räägime lühidalt mõistetest: veerand, pool, kolmveerand, tund. Lapsed määravad mängu kellal kellaaja ja küsivad vaheldumisi üksteiselt „Mis kell on?” ja vastavad.

Paneme kokku Mein Tag puzzle, millel on ühe päeva tegevusi kirjeldavad pildid koos tegevuste toimumise kellaajaga ja kordamööda lapsed ütlevad, mis kellaajal mis tegevused puzzlel näha on.

Mängime mängu „Hunt, hunt, mis kell on?” Mängus lapsed peavad kaugemal asuvalt mängujuhilt küsima, mis kell on? Mängujuht ütleb ühe numbri 1-12ni, öeldes näiteks „Kell on 7” ja sama paljude sammude võrra peavad lapsed mängu juhi poole astuma (loendavad samme kõva häälega). Nii mitu korda järjest, kuni lapsed on mängujuhile nii lähedal, et ta peab vastama „Kell on lõuna” ning ühe tema lähedal asuva lapse kinni püüdma, kellest saab uus mängujuht.

Õppetegevuse materjalid ja tegevuste fotod lastega avaldatakse vanematele ELIISis päevakirjelduse rühmapäevikus. 

Kuupäev: 26.04 2021

 
Дата публикации: 26.04.2021 13:56

 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk