Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

LAK-õppe kuu, aprill 2021

Изучение эстонского языка является естественной частью изучения самого предмета

Начиная с 2010 года апрель — месяц, когда проходит обмен опытом между учителями и учебными заведениями, способам и методам интегрированного изучения предмета и языка (LAK-õppe kuu). В этом году, в связи с введенными ограничениями, обмен опытом проходит через Интернет.

Наш детский сад ежегодно принимает участие в этом мероприятии и в течение апреля месяца учителя эстонского языка проведут учебную деятельность с детьми в своей группе и виртуально поделятся опытом свой работы.

Eestikeelne õpetaja Anneli Sabolotni

Teema: Silvi Väljal „Jussikese seitse sõpra „ lavastamine

Sündmuse sihtrühm (lapsed, lapsevanemad, õpetajad), laste vanus: lapsed 4-7 aastat

Eesmärk: Lapsed soovivad kasutada eesti keelt; saavad esinemisjulgust; kasutavad õpitud sõnavara; kuulavad lasteraamatu lugemist, jutustavad, kuuldust, lavastavad jutukese; laulavad näidendisse sobivaid ja tunnevad laulmisest rõõmu; valmistavad näidendi jaoks vajalikke vahendeid; oskavad laulda ja tantsida eestikeeelseid laulumänge, teevad seda rõõmuga.

Valdkonnad: eesti keel kui teine keel, muusika, kunst

Sündmuse lühikirjeldus, lõimitud tegevus

Raamatu „Jussikese seitse sõpra „ lavastamine.         VIDEO SIIN

1. eesti keel - lasteraamatu vaatamine, lugemine koos õpetajaga. Sõnavara kordamine – nädalapäevad, tervitamine, hüvastijätt, tegusõnad (töötama, aitama, meeldima, laulma, tantsima, kastma, riisuma, ehitama, koristama, kala püüdma). Kehaosad. Kevadlilled, kuldnokk, värvid

2. muusika - eestikeelsete laulumängude õppimine kordamine, laulude õppimine „Kuldnokk“ „Ehitame maja“

3. käeline tegevus – lavastuseks vajalike vahendite valmistamine – lilled, linnud

Õppetegevuse materjalid ja tegevuste fotod lastega avaldatakse vanematele ELIISis päevakirjelduse rühmapäevikus

Kuupäev: 21.04 2021

 

 
Дата публикации: 21.04.2021 13:52

 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk