Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

LAK-õppe kuu, aprill 2021

Изучение эстонского языка является естественной частью изучения самого предмета

Начиная с 2010 года апрель — месяц, когда проходит обмен опытом между учителями и учебными заведениями, способам и методам интегрированного изучения предмета и языка (LAK-õppe kuu). В этом году, в связи с введенными ограничениями, обмен опытом проходит через Интернет.

Наш детский сад ежегодно принимает участие в этом мероприятии и в течение апреля месяца учителя эстонского языка проведут учебную деятельность с детьми в своей группе и виртуально поделятся опытом свой работы.

Eestikeelne õpetaja Tatjana Sajetgarajeva

Õppetegevus. Teema: “Kõik ametid on vajalikud, kõik ametid on tähtsad!"

Sündmuse sihtrühm (lapsed, lapsevanemad, õpetajad), laste vanus: 5-6 aastased lapsed, rühm Siilike

Eesmärk: lapsel on huvi täiskasvanute maailma ja töö vastu; teab salme ja laule, täiendab sõnavara mängu kaudu, täidab korraldusi eesti keeles; tunneb pildilt ära erinevaid ameteid/elukutseid (arst, politseinik, müüja, õpetaja jt); kirjeldab erinevaid ameteid ning loetleb tuntumate ametite juurde kuuluvaid töövahendeid.

Valdkonnad: eesti keel kui teine keel, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, kunst.

Sündmuse lühikirjeldus, lõimitud tegevus:

1. Sissejuhatus – tegevuse alustamine tavapärase luuletusega. Kordamine, millised ametid jäid lastele meelde.

2. Põhiosa - ametite nimetuste kinnistamine. Mäng „Ametid ja ametite juurde kuuluvad töövahendid“. Lapse ema ja isa elukutse. Kelleks laps tahab saada? Kunstitegevus.

3. Lõpetamine – tööde vaatlemine, sõnavara kordamine.

Õppetegevuse materjalid ja tegevuste fotod lastega avaldatakse vanematele ELIISis päevakirjelduse rühmapäevikus

Kuupäev: 14.04.2021

 
Дата публикации: 15.04.2021 14:30

 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk