Eesti keeles 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
улица Малева 5 Кохтла-Ярве 31021
тел. 372 55940417, 372 55501525
E-mail: punamutsike@kjlv.ee

LAK-õppe kuu, aprill 2021

Изучение эстонского языка является естественной частью изучения самого предмета

Начиная с 2010 года апрель — месяц, когда проходит обмен опытом между учителями и учебными заведениями, способам и методам интегрированного изучения предмета и языка (LAK-õppe kuu). В этом году, в связи с введенными ограничениями, обмен опытом проходит через Интернет.

Наш детский сад ежегодно принимает участие в этом мероприятии и в течение апреля месяца учителя эстонского языка проведут учебную деятельность с детьми в своей группе и виртуально поделятся опытом свой работы.

Eestikeelne õpetaja Marika Talli

Õppetegevus. Teema: Inimese kehaosad

Sündmuse sihtrühm (lapsed, lapsevanemad, õpetajad), laste vanus: 3-4 aastat, rühm Limpa

Eesmärk: laps oskab osutada küsimuse korral peale, kätele, jalgadele, silmadele, suule, ninale ja kõrvadele ning nimetada kehaosad eesti keeles; seostab kehaosad nende funktsioonidega (silmad näevad, jalad kõnnivad, kõrvad kuulavad, käed teevad jne.); tunneb huvi oma keha vastu; lapsel tekkib arusaam, kui tähtis on olla hooliv oma kehaosade suhtes.

Lisaks: laps kordab kujundeid ja värve; arendab peenmotoorikat; oskab väiksematest osadest luua terviku; tunneb huvi eesti keele vastu.

Valdkonnad: eesti keel kui teine keel, matemaatika, muusika, kunst

Sündmuse lühikirjeldus, lõimitud tegevus:

Peale hommikuringi vaatleme lastega plakati, kus on kujundatud inimkeha (laps). Õpetaja kordamööda osutab plakatil kujundatud lapse kehaosadele ja hääldab: pea, õlad, käed, rind, kõht, puusa, jalad, põlved, sõrmed, varbad. Lapsed kordavad.

Õppime lastega luuletust liigutustega (Leelo Tungal ümbersõnastatud luuletus)

Tere- tere minu sõbrad: (vehime käega)

sõrmed, varbad, kõht ja kõrvad!(kordamööda osutame nimetatud kehaosale)

Tere-tere minu sõbrad: (vehime käega)

ripsmed, juuksed, kulmukarvad! (kordamööda osutame nimetatud kehaosale)

Tere õlad, põlved, reied,

silmad, selg ja kael ja nina! (kordamööda osutame nimetatud kehaosale)

Juhuslikult olete teie

Sama rõõmsad nagu mina! (käed ette, pöidlad üles).

Jätkame vestlust. Õpetaja küsib lastelt: „Lapsed milleks inimesele on vaja nina? (hingata ja nuusutada, katseks paneme korraks nina kinni - ei saa hingata ja nuusutada). Lapsed milleks inimesel on vaja silmi? (vaadata, katseks paneme kättega silmad kinni - ei näe midagi). Lapsed milleks meil on kõrvad? (kuulata, paneme kõrvad kinni - ei kuule midagi). Milleks meil on vaja suud? (rääkida, süüa, hingata, paneme suu kinni - ei saa selgelt rääkida). Jalad on vaja kõndimiseks (kõndime kohal ruttu/aeglaselt). Käed on meil kallistamiseks, joonistamiseks, mängimiseks (plaksutame kõvasti/tasakesi).

Liikumispaus: https://www.youtube.com/watch?v=wQWCoDiDmHg

Lapsed istuvad laua taha, kus neile on valmis pandud vahendid loovtöö tegemiseks (värvilisest paberist kujundit, liim ja A4 valge leht).

Õpetaja juhendamisel kleebime väikestest kujunditest A4 lehele keha, pea, käed ja jalad - tulebki välja inimene. Töö käigus kordame lastega kujundeid ja värve.

Õppetegevuse materjalid ja tegevuste fotod lastega avaldatakse vanematele ELIISis päevakirjelduse rühmapäevikus

Kuupäev: 13.04.2021

 
Дата публикации: 13.04.2021 14:00

 
 
Ваш комментарий к этой статье
Имя E-mail
Ответ к    
Количество комментариев к этой статье: 0 Посмотреть комментарии
Защитный код
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk