Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike liitus Keelekümblusprogrammiga alates 2008 aastast

Direktoril, õpealajuhatajal ning õpetajatel ja õpetaja abidel  on läbitud keelekümblusprogrammi koolitused.

Lasteaias rakendatakse osalise keelekümbluse mudelit.

KUIDAS LASTEAED TOETAB KÜMBLUSPROGRAMMI

• Lasteaia juhtkond väärtustab keelekümblusmetoodikat.
• Direktoril on olemas vastav koolitus ja praktiline kogemus keelekümbluse valdkonnas.
• Juhtkond ja õpetajad väärtustavad koolitust.
• Õpetajad ja õpetaja abid osalevad keelekümblusprogrammi koolitustel.
• Pedagoogidel  on piisavalt oskusi ning võimalusi valmistada õppematerjale.
• Lasteaial on vajalikud ruumid, mööbel, tehnika, õppematerjalid
• Direktoril ja õppealajuhatajal on kogemus projektide koostamises.
• Eesti keele õpetajad on huvitatud eesti keelt õpetada keelekümbluse metoodika alusel.
• Lasteaed teeb koostööd koolidega, kus on keelekümbluse klassid (Ahtme ja Maleva Põhikool).

Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike kollektiiv väidab, et eesti keelt on parem õppida - MIDA VAREM, SEDA PAREM!

 

 
10.01.2024 16:15
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk