Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Alates 1. maist 2018 meie lasteaed rakendab õppe- ja kasvatustegevuse dokumentatsiooni infosüsteemi ELIIS (www.eliis.ee).

Moodulid: rühmapäevikud, nädalaplaan/kuuplan, sõnumid, arengumapp, sh koolivalmiduskaart, toidumenüü, galerii, dokumendihaldus, kontaktid

Lasteaiale: digitaalne rühmapäevik, küsitluste koostamine, nädalaplaan/kuuplaan, sõnumite saatmine, dokumendihaldus, koolivalmiduskaart

Lihtne, mugav ja paberivaba töökeskkond kõigile lasteasutuse töötajatele. Kompaktne suhtlus lapsevanematega. Kõik dokumendid ühes kohas. Rohkem aega tegeleda lastega.

Lapsevanemale: lapse arengu jälgimine, teadete lugemine, sõnumite saatmine, galerii, digitaalne arengumapp

Lapsevanemal on mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.

Alates 2023. aasta maist on ELIISi süsteemis on võimalik kooliminevatelaste vanematel saada "Lapse koolivalmiduskaart"

 
20.03.2023 12:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk