Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötame välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiame koostöö- ja rahastusvõimalusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, pakume asjalikku teenust ning viime projekte ellu.

KIK asutati aastal 2000 ning viimased 20 aastat oleme olnud Eesti keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel oleme aidanud ellu viia mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. Meie kaasabil on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot. Lisaks anname laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldame roheideede konkurssi Negavatt.

KIK kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse.

September 2021. Projekt "Punamütsike õppereis sügisemetsa". Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike koolieelikute rühmade lapsed osalevad Kauksi Külastuskeskuse programmides "Sügise värvid" ja "Aastaajad läbi aasta".

 
02.10.2021 10:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk