Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

                                                                                                                                      Kinnitatud

                                                                                                                                      direktori käskkirjaga

                                                                                                                                      31.08.2023 nr 20/2-2

KOHTLA-JÄRVE LASTEAIA PUNAMÜTSIKE

PÄEVAKAVA

Sõimerühmad

07:00 – 08:10 laste saabumine, vestlus vanemaga, mäng, individuaalne tegevus, võimlemine

08:10 – 08:40 hommikusöök

08:40 – 09:00 igapäevatoimingud, laste mäng

09:00 – 10:00 kavandatud õppe- ja kasvatustegevused

10:00 - 11:30 õuesviibimine: õuesõpe, jalutuskäik, vaatlused, mängud

11:30 – 12:00 tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks

12:00 – 12:30 lõunasöök

12:30 – 15:00 unejutt ja lõunauinak

15:00 – 15:30 igapäevatoimingud, laste mäng

15:30 – 16:00 õhtuoode

16:00 – 18:00 mänguaeg toas/õues, individuaalne tegevus, vestlused vanemaga, kojuminek

Lasteaiarühmad

07:00 – 08:30 laste saabumine, vestlus vanemaga, mäng, individuaalne tegevus, võimlemine

08:30 – 09:00 hommikusöök

09:00 – 10:30 kavandatud õppe- ja kasvatustegevused

10:30 - 12:30 õuesviibimine: jalutuskäik, vaatlused, mängud, õuesõpe, tuppa tulek

12:30 – 13:00 lõunasöök

13:00 – 15:00 uneaeg/puhkeaeg/vaikne tegevus

15:00 – 15:45 igapäevatoimingud, mäng, vabategevus, individuaalne tegevus

15:45 – 16:15 õhtuoode

16:15 – 18:00 mänguaeg toas/õues, individuaalne tegevus, vestlus vanemaga, kojuminek

Iga rühma täpse päevakava saab leida rühma infostendil

Päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalsel ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,

  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,

  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,

  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),

  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

 
31.08.2023 18:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk