Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Üldinfo

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike KOOLITUSLUBA nr 9.5-8/18/7498 Haridus- ja Teadusministeeriumi  ministri 27.12.2017.a käskkiri nr 376

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. LINK

Teenistusliku järelevalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus. LINK

Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

Meie aadress:  Maleva tänav, 5 Kohtla-Järve   31021 Ida-Virumaa Eesti

Telefonid: 372 55940417; 372 55501525

e-mail: punamutsike@kjlv.ee

              www.lasteaedpm.edu.ee

Kohtla-Järve Lasteaed töötab viis päeva nädalas alates kella 07. 00 kuni kella 18.00.

Direktor: Veera Kevlitš. Vastuvõtu aeg: kolmapäev 10.00 - 18.00 

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku (TEL), rakendab keelekümblusprogrammi, "Kiusamisest vabaks!" programmi ning osaleb pilootprojektis "Professionaalne eestikeelene õpetaja vene õppekeelega rühmas".

Lasteaed kasutab laste toitlustamise korraldamisel ja menüü koostamisel ANC toitlustusprogrammi https://www.anckonsult.eu/.

Lasteaed on liitunud PRIA koolipuuvilja ja koolipiima programmiga.

Lasteaias töötab üksteist rühma, millest kolm on sõime- ja kaheksa lasteaiarühmad.

Peale selle on üldkasutuses:
* muusikasaal,
* spordisaal,
* logopeedikabinet,
* eesti keele klass,
* õppetuba UniKom,
* personali puhketuba,
* tervishoiutöötaja kabinet,
  ja hulk teenistusruume.
 Lasteaia territooriumile on rajatud: mänguväljakud, spordiväljak.

Õppe- ja kasvatustegevuse keel on vene keel ja eesti keel keelekümblusrühmades ja pilootprojektirühmades.

Rühmade komplekteerimine toimub vastavalt seadusele.

Lasteaias on kokku 60 töötajat: direktor, õppejuht, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, rühma õpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eestikeelse õpetajad, abiõpetajad, logopeed, lapsehoidjad, õpetajaabid, kokkad, köögitööline, laohoidja, puhastusteenindajad, valveadministraatorid, majahoidja, remonditööline.

Lasteaia koostöö huvigrupid:
* Ahtme Põhikooli, Maleva Põhikooli,
* Ahtme Klubi,
* Lasteteatrid - Tuuleveski, Lepatriinu ja Ilmarine,
* Kohtla-Järve linna lasteaiad,
* Ahtme kunsti- ja muusikakool,
* Ida-Virumaa Päästekeskus, Maanteamet, Iisaku Looduskeskus, TAI.

Lasteaia projektide raames toimub koostöö erinevate partneritega.

 
01.09.2023 19:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk