Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE
Üldinfo

Meie aadress:  Maleva tänav, 5

    Kohtla-Järve   31021 Ida-Virumaa Eesti

Telefonid: 372 55940417; 372 55501525

e-mail: punamutsike@kjlv.ee

              www.lasteaedpm.edu.ee

Lasteaed töötab viis päeva nädalas alates kella 07. 00 kuni kella 18.00.

Direktor: Veera Kevlitš. Vastuvõtu aeg: kolmapäev 10.00 - 18.00 

Kohtla-Järve Lasteaed PUNAMÜTSIKE kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, keelekümblusprogrammiga ning "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool".

Lasteaias töötab üksteist rühma, millest kolm on sõime- ja kaheksa lasteaiarühmad.

Peale selle on üldkasutuses:
* muusikasaal,
* spordisaal,
* logopeedikabinet,
* eesti keele klass,
* õppetuba UniKom,
* ersonali puhketuba,
* tervishoiutöötaja kabinet,
  ja hulk teenistusruume.
 Lasteaia territooriumile on rajatud: mänguväljakud, spordiväljak.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles. Eesti keele õppetamine toimub tundide viisi.

Rühmade komplekteerimine toimub vastavalt seadusele

Lasteaias on kokku 60 töötajat: direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, rühma õpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja, logopeed, lapsehoidjad, õpetajaabid, kokkad, köögitööline, laohoidja, puhastusteenindajad, valveadministraatorid, majahoidja, remonditööline.

Lasteaia koostöö huvigrupid:
* Ahtme Gümnaasium, Maleva Põhikooli,
* Ahtme Klubi,
* Lasteteatrid - Tuuleveski, Lepatriinu ja Ilmarine,
* Kohtla-Järve linna lasteaiad,
* Ahtme kunsti- ja muusikakool,
* Ida-Virumaa Päästekeskus, Maanteamet, Iisaku Looduskeskus, TAI.

Lasteaia projektide raames toimub koostöö erinevate partneritega.

 
18.03.2019 18:50
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk