Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Meetmed koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks

Arvestades olukorda ja koroonaviiruse levikut Ida-Virumaal ning vältimaks nakkuse edasikandumist:

 • haigusnähtudega õpetajad ja teised töötajad peavad jääma koju – võtma töövõimetuslehe;

 • lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid. Samuti ei võta me lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Õpetajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) ja kohustus kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia;

 • lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desvahendid jms) rakendamine;

 • lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt;

 • lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud;

 • laste üleandmine toimub väljaspool hoonet, laste vastuvõtmine ja koju saatmine toimub õues igal rümal oma mänguplatsil või oma välisuksel (vihmaga või kui lapsed veel õues pole) helistades rühma õpetajale ja rühma töötaja tuleb võtab ukselt/toob lapse uksele;

 • erandiks on uute sõimerühmade laste vanemad, vajadusel võivad siseneda garderoobi;

 • võtes lapse lasteaiast, lapsevanemad ei tohi jääda ka õuealale istuma ega mängima;

 • lasteaia töötajaga ja teiste vanematega tuleb hoida 2 m distantsi;

 • lasteaed ei võta vastu külalisi ega osale lasteaiavälistel üritustel;

 • lasteaed ei korralda ülelasteaialisi üritusi ega laste kogunemisi;

 • rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte;

 • lasteaias olevad ruumid, saalid, jms ei ole ühiskasutuses (muusika- ja liikumistegevusi saalides ei toimu). Liikumistegevused toimuvad õues. Muusikategevused oma rühmaruumis. Muusika- ja liikumisõpetaja puhastab ja desinfitseerib laste poolt kasutatavaid vahendeid rühmade vahetumisel;

 • tegevused logopeediga ja eesti keele õpetajaga toimuvad rühmades;

 • lastega linna mänguväljakutel käimine on ebasoovituslik;

 • õues viibimisel olla lastega lasteaia territooriumil oma rühma kinnitatud mänguplatsil;

 • peatakse kinni üldistest hügieenireeglitest ja pöörame erilist tähelepanu kätepesule;

 • ruume tuulutatakse regulaarselt, iga tunni aja tagant vähemalt 10 minuti jooksul (ilma lasteta);

 • igapäevane ruumide täielik märgkoristus vähemalt 2 korda päevas, koristamisel pestakse mööbel, ukselingid, käsipuud nõuetekohaste pesemis-/desinfitseerimis-vahenditega;

 • tualettruumid on varustatud piisavalt kätepesuvahendiga ja desinfitseerimisvahendiga;

 • mänguasju pestakse iga päev, raskesti puhastatavad asjad on ajutiselt kasutusest ära pandud;

 • keelatud lastel kaasa tuua kodunt mänguasju ja raamatuid jms;

 • regulaarselt puhastatakse mänguväljakul olevaid rajatisi (majahoidja);

 • huviringe lasteaias ei toimu;

 • töötajatel on keelatud rühmade vaheline liikumine, kogunemine kokku, koosolekuid ei toimu;

 • järgida rangelt oma rühma toidu toiduplokist väljastamise kellaaega (iga rühm eraldi).

Kontakttelefonid:

Direktor 55940417

Tervishoiutöötaja 55651423

Õppealajuhataja 55501525

Majandusjuhataja 55545580

 
27.08.2020 20:00
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk