Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

16.03.2020 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI JUHISED KOHALIKE OMAVALITSUSTELE LASTEAIA- JA -HOIU TEENUSE TAGAMISEKS 
 
1. Riigi eesmärk on tagada riigi kestlik toimine. Seetõttu on meie huvi hoida lasteaiad ja hoiud (edaspidi lasteaiad) võimalikult kaua toimimas. 
 
2. Vältimaks nakkus edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:

1) Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!

2) Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!

3) Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

4) Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal. 

5) Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

6) Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.

7) Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel. 

8) Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.  
 
3. Lasteaia juhatajal on õigus koostöös KOVga oma töö ümberkorraldamisel leida kõige optimaalsem lahendus  sh ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.  
 
4. KOV peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (nt kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks 2020. 

 

 
15.04.2020 14:43
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk