Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Lugupeetud lapsevanemad!

Osalustasu arvestatakse ümber perioodil alates 11.märtsist 2021, kui lapsed on kodus: „Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt nakkushaiguste leviku  tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kehtimise perioodil, kui need meetmed ja piirangud kehtivad koolieelsetele lasteasutustele, võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul“.

Laste koju jätmine võimalusel on vajalik, kuna nii saab kiiremini panna piiri viiruse levikule.

 
11.03.2021 08:44
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk