Русский язык 

Детский сад КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 Lasteaed PUNAMÜTSIKE

Avaleht

Konkurss

Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ametikohadele vastavalt kvalifikatsiooninõuetele ja keeleseaduse nõuetele (eesti keele tase C1). Dokumentide vastuvõtmine alates 27.05.2024.a kuni 07.06.2024 e-post: punamutsike@kjlv.ee. Tel. 55940417


Loe edasi...

EESTIKEELSELE ÕPPELE ÜLEMINEK

Üleminek eestikeelsele haridusele algab lasteaedades 2024. aastal.

Eestikeelsele õppe- ja kasvatustegevusele üleminek peab toimuma 1. septembriks 2024. Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias hakkab toimuma vaid eesti keeles. Eesmärk on tagada ka neile lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, võimalus omandada alusharidus eesti keeles ja tasemel, mis annab piisava keeleoskuse eestikeelses keskkonnas hakkama saada, jätkata haridusteed eesti keeles ja lõimida nad eesti kultuuri- ja väärtusruumi.

Lasteaias toetatakse mitte-eesti kodukeelega laste eesti keele omandamist lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste ning vajadusel eraldi keeletegevuste kaudu. Üleminekut toetatakse pedagoogide koolitus- ja motivatsiooniprogrammiga, eesmärgiks on jätkuvalt ka õpetajate üldine palgakasv.

Kasutatud allikas: https://hm.ee/uleminek#lasteaiad


Loe edasi...
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevörk